Verdensmål.nu

naturfagene fællesfagligt 7.-9. klasse

Husk at indberette til Copydan hvis du printer eller kopierer - det gør en stor forskel for forfatterne

Sådan er temaet bygget op
Verdensmål.nu 7.-9. klasse er struktureret i fire undertemaer med tv-klipsamlinger, korte elevtekster og nærværende og praktiskorienterede opgaver. Opgaverne arbejder med problematikkerne: Sundhed og bæredygtighed, Den store verden, Børneliv og Gør en forskel. I kan vælge at benytte Verdensmål.nu i sin helhed, eller fokusere på udvalgte elementer.

 

Verdensmålene er omdrejningspunkt

Målet med Verdensmål.nu er, at eleverne opnår faglig viden, indsigt og handlekompetence i forhold til problemstillinger, som præger vores tid. Vi har kun Jorden til låns, og vi skal derfor passe godt på den. Hvordan takles bæredygtighed, klimaudfordringer og et sundere liv for alle her og i den 3. verden.

Eleverne kan gøre en forskel
Eleverne skal opleve, at de kan være med til at gøre en forskel, og at deres handlinger har betydning. Eleverne skal være rollemodeller og agere verdensmålsambassadører, der passer på vores Jord og bruger ressourcer med omtanke.