Verdensmål.nu 1.-9. klasse

Gratis læremidler til naturfagene i FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling


Verdensmål.nu indeholder gratis læremidler til naturfagene til undervisningen i FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling relateret til elevernes egen verden.


Boost din undervisning i Verdensmålene
Verdensmål.nu består af tre elevbøger målrettet 1.-3./4.-6. og 7.-9. klasse, tilhørende lærervejledninger, samt læringssitet verdensmål.nu og dr.dk/skole.

Verdensmål.nu indeholder korte elevtekster pædagogisk bearbejdet til målgruppen med nærværende og praktiskorienterede opgaver, samt små film og tv-klip. Elevbøger og lærervejledninger udgives som fysiske bøger, som pdf med klikbare link til film og tv-klip, og som bladrebog til præsentation på storskærm.

Det faglige udgangspunkt er Fælles Mål for naturfagene.

 

Verdensmålene er omdrejningspunkt

Målet med Verdensmål.nu er at eleverne opnår faglig viden, indsigt og handlekompetence i forhold til nogle af de problemstillinger, som præger vores tid. Vi har kun Jorden til låns, og vi skal derfor passe godt på den. Hvordan takles bæredygtighed, klimaudfordringer og et bedre helbred og et sundere liv for alle her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel.

Eleverne kan gøre en forskel
Eleverne skal opleve, at de kan være med til at gøre en forskel, og at deres handlinger har betydning. Eleverne skal være rollemodeller og agere verdensmålsambassadører, der passer på vores Jord og bruger ressourcer med omtanke.


Sådan er temaet bygget op
Verdensmål.nu er struktureret i fire undertemaer med tv-klipsamlinger, korte elevtekster og nærværende og praktiskorienterede opgaver. Opgaverne lægger op til at arbejde fagligt og tværfagligt med problematikkerne: Sundhed og bæredygtighed, Den store verden, Børneliv og Gør en forskel. Opbygningen er, så man kan vælge at benytte Verdensmål.nu i sin helhed, eller man kan vælge af fokusere på udvalgte elementer.